Maria Rocławska

You are currently viewing Maria Rocławska

Msza żałobna odbędzie się w kościele w Suliszewie
dnia 8.06.2020 r. o godz. 13:00. Wystawienie w kościele od godz.12:00.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Suliszewie odbędzie się po Mszy.

Wystawienie i różaniec odbędą się w kościele w Suliszewie dnia 7.06.2020 od godz.16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak