Maria Wilczyńska

You are currently viewing Maria Wilczyńska

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 1.06.2018 r. o godz. 10:00.

Wyprowadzenie do grobu odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom dnia 1.06.2018 o godz.9:00.

Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak