Natalia Kowalska-Samotyja z domu Świerbiołek

You are currently viewing Natalia Kowalska-Samotyja z domu Świerbiołek

 Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu w Kaliszu Pom. dnia 2.10.2020 r. o godz. 13:00.

Wyprowadzenie na cmentarz w Kaliszu Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Kaliszu Pom. dnia 1.10.2020 od godz. 17:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak