Rafał Nazaruk

You are currently viewing Rafał Nazaruk

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 28.04.2020 r. o godz. 14:00.

Wystawienie trumny w kościele od godz. 13:30.
Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się dnia 27.04.2020 r. o godz 17:00
w kaplicy na cmentarzu w Drawsku Pom.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak