Regina Marcinkowska

You are currently viewing Regina Marcinkowska

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 12.06.2019 o godz. 12:00 . Wystawienie w kościele od godz. 11:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 11.06.2019 o godz. 16:30.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak