Regina Michałowska

You are currently viewing Regina Michałowska

Msza żałobna odbędzie się w kościele w Jankowie dnia 20.08.2019 r. o godz. 13:00, wystawienie w kościele w Jankowie od godz. 12:30

Wyprowadzenie z kościoła w Jankowie na cmentarz w Drawsku Pom. po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 19.08.2019 o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak