Ryszard Krakowski

You are currently viewing Ryszard Krakowski

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 11.10.2019 o godz. 15:00.
Wystawienie urny w kaplicy w dniu pogrzebu od godz. 14:30 .


Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak