Krystyna Gołębiowska

You are currently viewing Krystyna Gołębiowska

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w kaplicy na cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 13.03.2021 r. o godz. 12:00.

Wystawienie urny w kaplicy od godz. 11:30

Wyprowadzenie urny z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po uroczystości.

Wystawienie odbędzie się w kaplicy na cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 10.03.2021 r. o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak