Sabina Jasińska

You are currently viewing Sabina Jasińska

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pom. dnia 13.03.2021 r. o godz. 14:00.
Wystawienie urny w kościele od godz. 13:30.

 Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po Mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak