Ś.P. Władysław Dziak

You are currently viewing Ś.P. Władysław Dziak

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 15.04.2019 r. o godz. 12:00. Wystawienie w kościele od godz. 11:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 14.04.2019 o godz. 15:30.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak