Sabina Kołodziej

You are currently viewing Sabina Kołodziej

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pom. dnia 18.02.2021 r. o godz. 15:00. Wystawienie w kościele od godz. 14:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

 Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom.  dnia 17.02.2021 o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak