Stanisław Poczykowski

You are currently viewing Stanisław Poczykowski

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 27.03.2020 r. o godz. 13:00.

Wyprowadzenie urny z kaplicy na cmentarz
w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

Z uwagi na zaostrzenie przepisów epidemicznych wynikających z zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 informujemy, że w czasie ceremonii pogrzebowej może znajdować się maksymalnie 5 osób z rodziny.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak