Stanisław Wesołowski

You are currently viewing Stanisław Wesołowski

Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu
w Złocieńcu dnia 10.07.2020 r. o godz. 16:00.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz
w Złocieńcu odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy
na cmentarzu w Złocieńcu dnia 9.07.2020 r. o godz. 18:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak