Stanisław Zawiślak

You are currently viewing Stanisław Zawiślak

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Św. Pawła Apostoła
w Drawsku Pom. dnia 29.01.2021 r. o godz. 14:00.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy na cmentarzu
w Drawsku Pom. dnia 28.01.2021 o godz. 17:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak