Stanisława Maksimczyk

You are currently viewing Stanisława Maksimczyk

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pom. dnia 24.10.2020 r. o godz. 11:00.
Wystawienie trumny w kościele od godz. 10:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy na cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 23.10.2020 r. o godz. 16:00

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak