Stanisława Orłowska

You are currently viewing Stanisława Orłowska

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 23.11.2019 o godz. 11:00 . Wystawienie w kościele od godz. 10:30.


Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. rozpocznie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 22.11.2019 o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak