Stanisława Woźnica

You are currently viewing Stanisława Woźnica

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Świętego Pawła
w Drawsku Pom. dnia 8.02.2019 o godz. 14:00.

Wyprowadzenie z kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. rozpocznie się dnia 8.02.2019 o godz.15:00.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 7.02.2019 o godz. 17:00.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak