Stefania Markiewicz

You are currently viewing Stefania Markiewicz

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Świętego Pawła
w Drawsku Pomorskim dnia 9.10.2020 o godz.14:00.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz
w Drawsku Pomorskim odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się
w kaplicy cmentarnej dnia 8.10.2020 o godz. 16:30.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak