Bogusław Sulczyński

You are currently viewing Bogusław Sulczyński

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 9.01.2019 r. o godz. 11:00. Wystawienie urny w kościele od godz. 10:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak