Tadeusz Choiński

You are currently viewing Tadeusz Choiński

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 20.12.2018 r. o godz. 13:00. Wystawienie w kościele od godz. 12:30.

Wyprowadzenie urny z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pomorskim dnia 19.12.2018 o godz. 16:00.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak