Tatiana Gojdź

You are currently viewing Tatiana Gojdź

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 20.05.2019 o godz.11:00 . Wystawienie urny w kościele od godz. 10:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie, pożegnanie ze zmarłą i różaniec odbędzie się
w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 18.05.2019 o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak