Teodozja Krakowska

You are currently viewing Teodozja Krakowska

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 30.11.2019 r. o godz. 12:00. Wystawienie w kościele od godz.11:30.


Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 27.11.2019 r. o godz. 16:00
oraz wystawienie i różaniec 29.11.2019 o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak