Teresa Kochańczyk

You are currently viewing Teresa Kochańczyk

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 27.05.2020 r. o godz. 14:00.
Wystawienie w kościele od godz. 13:30.

Wyprowadzenie trumny z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy na
cmentarzu w Drawsku Pom. dnia 26.05.2020 r. o godz 18:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak