Waldemara Stankowska

You are currently viewing Waldemara Stankowska

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 5.12.2019 r. o godz. 12:00.
Wystawienie w kaplicy od godz. 11:30.

Wyprowadzenie z kaplicy do grobu na cmentarzu w
Drawsku Pomorskim odbędzie się po mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak