Wanda Bakunowicz

You are currently viewing Wanda Bakunowicz

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 29.08.2019 r. o godz. 11:00.
Wystawienie trumny w kaplicy od godz. 10:00.


Wyprowadzenie z kaplicy do grobu na cmentarzu w Drawsku Pomorskim odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 28.08.2019 o godz. 19:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak