Wiesława Koba

You are currently viewing Wiesława Koba

Msza żałobna odbędzie się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pom. dnia 3.07.2019 o godz. 11:00 .
Wystawienie urny w kościele od godz. 10:30.

Wyprowadzenie urny z kościoła na cmentarz rozpocznie się po mszy.

Wystawienie trumny i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 1.07.2019 o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak