Władysław Kozak

You are currently viewing Władysław Kozak

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 30.05.2020 r. o godz. 15:30.

Wystawienie urny w kościele od godz. 15:00.
Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 28.05.2020 r. o godz 19:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak