Władysława Gojdź

You are currently viewing Władysława Gojdź

Msza żałobna odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 12.09.2019 o godz. 15:00 . Wystawienie urny w kaplicy od godz. 14:30.


Wyprowadzenie z kaplicy do grobu na cmentarzu w Drawsku Pom rozpocznie się po mszy.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak