Zaręba Edward

You are currently viewing Zaręba Edward

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 27.04.2020 r. o godz. 13:00.

Uroczystość żałobna rozpocznie się konduktem pogrzebowym po mszy,
spod kaplicy do grobu (Kw.X R6 M21) na cmentarzu w Drawsku Pomorskim.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pomorskim dnia 25.04.2020 o godz. 17:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak