Zbigniew Sawicki

You are currently viewing Zbigniew Sawicki

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Drawsku Pom. dnia 3.12.2018 r. o godz. 14:00. Wystawienie urny w kościele od godz. 13:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak