Zbigniew Wysoczański

You are currently viewing Zbigniew Wysoczański

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele w Linownie
dnia 22.03.2019 r. o godz. 14:00. Wystawienie w kościele od godz.13:30.

Wyprowadzenie z kościoła na cmentarz w Złocieńcu rozpocznie się po Mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się dnia 21.03.2019 w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. od godz. 16:30.

                                                                                                                     Pogrążona w smutku rodzina.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak