Zenon Kucharski

You are currently viewing Zenon Kucharski

Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu
w Drawsku Pom. dnia 18.07.2020 r. o godz. 11:00. Wystawienie od godz. 10:30.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pomorskim dnia 17.07.2020 o godz. 16:30.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak