Zenon Wiśniewski

You are currently viewing Zenon Wiśniewski

Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu
w Kaliszu Pom. dnia 2.06.2021 r. o godz. 13:00.

Wyprowadzenie na cmentarz w Kaliszu Pom. odbędzie się po Mszy.

Różaniec w kaplicy w dzień pochówku o godz. 12:30.

 

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE