Zofia Domańska

You are currently viewing Zofia Domańska

Msza żałobna odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 15.02.2020 o godz. 14:00 .

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz w Drawsku Pom. rozpocznie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej
w Drawsku Pom. dnia 14.02.2020 o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak