Zofia Rakowska

You are currently viewing Zofia Rakowska

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy na cmentarzu
w Drawsku Pom. dnia 25.07.2020 r. o godz. 10:30.

Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz
w Drawsku Pom. odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się
dnia 23.07.2020 r. o godz. 15:30.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak