Zofia Trojszczak

You are currently viewing Zofia Trojszczak

Msza żałobna rozpocznie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 15.10.2019 r. o godz. 15:00. Wystawienie urny w kaplicy od godz. 14:30.


Wyprowadzenie z kaplicy do grobu na cmentarzu w Drawsku Pomorskim odbędzie się po mszy.

Wystawienie i różaniec odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Drawsku Pom. dnia 14.10.2019 o godz. 16:00.

                                                                                                            POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINA.

WYŚLIJ KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia dla rodziny.   Piotr Skrzypczak